fbpx
  • 05/06/2022
  • northwall.no
  • 0

Backup er ikke overvurdert

Uforutsette ting skjer. Har du en plan for hva du skal gjøre den dagen du ikke har tilgang til eposten din eller filene dine?

En vanlig problemstilling de siste årene har vært at ansatte kommer på kontoret møtt med en melding om krav om løsepenger for å få tilgang til PCen og filene som er lagret på den. Noen ganger er også skytjenesten deres utsatt for samme angrep og de har heller ikke tilgang til e-mail.

Kostbart

Det er ofte en kostbar affære hvor man enten betaler løsepenger og kanskje får tilgang til filene man har mistet. Eller hvis man har backup bruker tid på å få nettverk og pcer opp å gå igjen som før hendelsen fant sted. Uansett blir det gjerne kostbart, men med backup er man ihvertfall sikre på å få dataene sine tilbake, og få ting nogenlunde tilbake til den tilstanden de var før hendelsen inntraff.

For å være sikker på at ting går din vei den dagen ulykken er ute, er det viktig å ha en plan for hvordan du vil håndtere problemet når det skjer med deg. Det er under denne planleggingen at backupstrategien din kommer inn. Strategien skal være med på å sikre at du alltid har tilgang på dataene dine, og sikre at hvis det uforutsette skjer så har du en løsning tilgjengelig.

3-2-1 backup

3-2-1 backup er en av de mest brukte backupstrategiene. Strategien går ut på at du skal ha tre forskjellige kopier av dataene dine, lagret på to forskjellige lagrings-medium, og en av kopiene skal være lagret på en annen lokasjon enn de andre kopiene.

Kopier og lokasjoner

Den første kopien er produksjons dataene dine, dette er dataene du bruker daglig. De er typisk lagret på PCen din. Den neste kopien kan være lagret på en lokal backupserver på kontoret. Den siste kopien er en kopi du har på en annen lokasjon en resten av infrastrukturen din. Da kan en backup i skyen være en grei løsning, eller det kan være en kopi du har med hjem fra kontoret.

Sistnevnte scenario var veldig vanlig før, da det ikke var så utbredt å bruke skytjenester. Nå kan det hende at produksjonsdataene dine er i skyen. Det kan være et ønske og ikke ha mye dyrt utstyr for backup på lokasjon (kontoret), da kan en skybackup være en god løsning. For å alltid ha mulighet til å få tilgang til dataene sine kan det være en god idé å ha den siste kopien av backupen på lokasjon.

3-2-1 backup strategien redder deg hvis det skjer noe lokalt, da vil du ha en kopi i skyen eller på en annen lokasjon. Og det at du har dataene dine lokalt er viktig nå som sikkerhetssituasjonen i Europa er i stadig endring. Hvis det skjer noe i skyen, med mailen din eller filene dine kan du alltid hente de opp for å bruke de lokalt.

Vi kan levere

Northwall leverer både backupservere til lokasjon og fra skyen. Med utgangspunkt i hva du har fra før blir det levert en strategi som passer for hver enkelt kunde. For noen er dataene deres viktigere enn for andre. Noen har ikke mulighet til å være uten dataene sine selv for noen minutter.

Utarbeid en backup strategi

Mange bedrifter har ikke gjort jobben med å gjøre en risiko og sårbarhets analyse rundt sine IT systemer og har heller ikke en utarbeidet backup strategi og plan hvis det skulle skje noe med dataene deres. Dette er en vanlig situasjon i små og mellomstore bedrifter i Norge i dag. Vi anbefaler å ikke utsette å gjøre dette arbeidet. Backup kan kan i noen tilfeller være en bedrifts siste livslinje.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *