IT sikkerhet spesialtilpasset SMB markedet

Northwall har spesialisert seg på IT sikkerhet for små og mellomstore bedrifter.

Fokus

Tilpasset din bedrift

Våre produkter og tjenester er satt sammen spesielt for små og mellomstore bedrifter.

image

Kostnadseffektivt

Der store bedrifter kan benytte seg av stordriftsfordeler fokuserer vi på å tilby de samme type produktene og løsningene til en fornuftig pris.

image

Standardisering

Vi fokuserer på standardisering, og produktene våre er lagd for at det enkelt skal kunne tas i bruk i flere typer bedrifter.

image

Implementering

Produktene våre er satt sammen med tanke på at implementeringen skal være effektiv, uten at det skal gå på bekostning av kvalitet.

Northwall

Jobber for å sikre dine IT systemer

De siste årene har det blitt mer og mer fokus på IT sikkerhet. Store bedrifter har lenge hatt gode rutiner med å sikre sine IT systemer, mens små og mellomstore bedrifter henger etter.

image
image
Våre tjenester og produkter

Spesialtilpasset små og mellomstore bedrifter

image

Linux og cloud administrasjon

Vi har kompetanse på linux systemer og administrasjon av disse. Hvis dere trenger hjelp med vedlikehold, oppsett og sikkerhetsgjennomgang er dette noe vi kan hjelpe dere med.

image

Sårbarhetsskanning

Ved å skanne systemene deres vil man kunne oppdage kjente sårbarheter, som oftest er lette å fikse. Dette er en effektiv måte å bli kvitt de mest vanlige sårbarhetene i et nettvekt og på maskiner.

image

Pentest

For å få en oversikt over ditt IT system fra en angripers perspektiv. En pentest avdekker sikkerhetshull man kanskje ellers ikke hadde avdekket.

image

Sårbarhetsanalyse

For å sikre IT systemer må vi ha et helhetlig risikobilde tilknyttet et eventuelt angrep. Risikovurderingen vi gjør gir et helhetlig bilde av en organisasjons sårbarhet.

image

Kursing

Den høyeste prosenten av vellykkede angrep på IT systemer skjer mellom eller ved hjelp av ansatte. Det er derfor viktig at alle i en bedrift er fokusert på sikkerhet, og har kjennskap til dette.

image

Infrastruktur

Vi leverer IT sikkerhetsinfrastruktur. Med fokus på antivirus, firewall og backup. Vi leverer også MDR, med høy kvalitet som gir en 24/7 overvåking av systemer i tillegg til at vi griper inn hvis et angrep skulle skje.

La oss ta en prat

Ta første steget mot en tryggere IT hverdag