Lokal IT-sikkerhets leverandør
for Vestfold

Trenger du hjelp med IT sikkerhet?

Northwall har spesialisert seg på IT sikkerhet for små og mellomstore bedrifter. Ta kontakt for en gratis konsultasjon!

Fokus

Tilpasset din bedrift

Våre produkter og tjenester er satt sammen spesielt for små og mellomstore bedrifter.

image

Kostnadseffektivt

Der store bedrifter kan benytte seg av stordriftsfordeler fokuserer vi på å tilby de samme type produktene og løsningene til en fornuftig pris.

image

Standardisering

Vi fokuserer på standardisering, og produktene våre er lagd for at det enkelt skal kunne tas i bruk i flere typer bedrifter.

image

Implementering

Produktene våre er satt sammen med tanke på at implementeringen skal være effektiv, uten at det skal gå på bekostning av kvalitet.

Northwall

Jobber for å sikre dine IT systemer

De siste årene har det blitt mer og mer fokus på IT sikkerhet. Store bedrifter har lenge hatt gode rutiner med å sikre sine IT systemer, mens små og mellomstore bedrifter henger etter.

image
image
Våre tjenester og produkter

Spesialtilpasset små og mellomstore bedrifter

image

Rutiner

Angrepsoverflaten til en bedrift er stadig i endring. Organisasjoner forandrer seg, miljøet og teknologiene som er i bruk forandrer seg. For å sikre et vedvarende godt system for IT sikkerhet er det viktig med gode rutiner som følges opp og endrer seg i tråd med systemet det skal ivareta.

image

Sårbarhetsanalyse

For å sikre IT systemer må vi ha et helhetlig risikobilde for angrep. Risikovurderingen vi gjør er basert på NIST-CF.

image

Handlingsplaner

Det er viktig å være forberedt hvis noe uforutsett skulle skje. Hva skal gjøres i ulike tilfeller og er forutsettningen for å løse problemer tilstede.
image

Pentest

For å få en oversikt over ditt IT system fra en angripers perspektiv. En pentest avdekker sikkerhetshull man kanskje ellers ikke hadde avdekket.

image

Kursing

Den høyeste prosenten av vellykkede angrep på IT systemer skjer mellom eller ved hjelp av ansatte. Det er derfor viktig at alle i en bedrift er fokusert på sikkerhet, og har kjennskap til dette.


image

Infrastruktur

Vi leverer IT sikkerhetsinfrastruktur. Med fokus på antivirus, firewall og backup. Vi leverer også MDR, med høy kvalitet som gir en 24/7 overvåking av systemer i tillegg til at vi griper inn hvis et angrep skulle skje.

La oss ta en prat

Ta første steget mot en tryggere IT hverdag